Зміст
1.
Chizhenkova R.A.
MATHEMATICAL ANALYSIS OF BIBLIOMETRICAL INDICES OF NEUROPHYSIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF ACTION OF MAGNETIC FIELDS (MEDLINE-INTERNET)
3-10
.
2.
Антощук С.Г., Маевский Д.А.
АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ ГАРАНТОСПОСОБНЫХ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ
11-16
.
3.
Бабичев С.А., Бабенко Н.И., Дидык А.А., Литвиненко В.И., Фефелов А.А., Шкурдода С.В.
ФИЛЬТРАЦИЯ ХРОМАТОГАМ С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ – АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВНИЕМ КРИТЕРИЯ ЭНТРОПИИ
17-32
.
4.
Вишемирська С.В., Рогальський Ф.Б.
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВИРОБНИЦТВО
33-44
.
5.
Годовиченко Н.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
45-51
.
6.
Гожий А.П.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА СООТНОШЕНИЙ В СППР ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ СЦЕНАРНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ
52-59
.
7.
Дронюк І.М., Назаркевич М.А., Пелех Ю.М.
РОЗРОБКА ТА СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ ГРАВЮРИ НА ОСНОВІ ОСЬОВОЇ СИМЕТРІЇ ДЛЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ
60-66
.
8.
Заморёнов М.В., Копп В.Я., Заморёнова Д.В.
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ С ОБЕСЦЕНИВАЮЩИМИ ОТКАЗАМИ
67-73
.
9.
Коваленко И.И., Передерий В.И., Швед А.В.
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ИНФОРМАЦИОН¬НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ
74-88
.
10.
Коваленко М.В., Трофімов Б.Ф.
МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БАЗІ ОНТОЛОГІЙ
89-96
.
11.
Ковальчук А.М., Навитка М.Л., Пелешко Д.Д.
ВИКОРИСТАННЯ АФІННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ШИФРУВАННІ І ДЕШИФРУВАННІ ДВОХ ЗОБРАЖЕНЬ
97-103
.
12.
Кондрашова Н.В., Томилин В.В.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКОЙ ФОРМОЙ КОАГУЛОПАТИИ И ТРОМБОЦИТОПАТИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
104-114
.
13.
Лисенко О.І., Валуйський С.В.
ПІДВИЩЕННЯ СТУКТУРНОЇ НАДІЙНОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ ЕПІЗОДИЧНИХ МЕРЕЖ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ РЕТРАНСЛЯТОРІВ
115-130
.
14.
Малышевская Е.Н.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ОРГАНА ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ
131-140
.
15.
Мотылев К.И.
ВЛИЯНИЕ АНОМАЛЬНЫХ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЙ НА ОБРАБОТКУ ИЗБЫТОЧНОЙ ТРАЕКТОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
141-147
.
16.
Новікова К.Ю., Михальов О.І.
ПРОЕКТУВАННЯ НЕЧІТКОЇ СИСТЕМИ ВПЛИВУ СКЛАДУ І ЯКОСТІ ШИХТИ НА ПОКАЗНИКИ ПРОЦЕСУ АГЛОМЕРАЦІЇ
148-153
.
17.
Осипенко В.В., Штепа В.Н.
АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА ЭКСПЕРТНОЙ МАТРИЦЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ФАЗЗИЛОГИКИ
154-165
.
18.
Павлюк О.О., Бідюк П.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧА МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЗА ДОПОМОГОЮ ІЄРАРХІЧНОЇ БАЙЄСІВСЬКОЇ МОДЕЛІ
166-187
.
19.
Різник О.Я., Скрибайло-Леськів Д.Ю., Заболотна Х.Я., Красник М.М.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ШУМОПОДІБНИХ КОДІВ
188-196
.
20.
Росинский В.В.
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИНТЕГРАЦИИ В CRM СИСТЕМАХ
197-209
.
21.
Селін Ю.М.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИХОВАНИХ МАРКОВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ АНОМАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ
210-216
.
22.
Цмоць І.Г., Ваврук І.Є.
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ СИСТЕМ
217-226
.
23.
Шпинковський О.А., Шпинковська М.І., Садченко А.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ СИНХРОНІЗАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
227-
.