Содержание
1.
Алпатов А.П.
Информационные модели и технологии борьбы с антропогенным загрязнением ближнего космоса
3-14
.
2.
Брилев А.А., Островская Е.Ю.
Методы валидации транзакций при построении блокчейн
15-21
.
3.
Булах В.А., Кириченко Л.О., Радивилова Т.А.
Классификация мультифрактальных стохастических временных рядов с использованием мета-алгоритмов на основе деревьев решений
22-27
.
4.
Волковський О.С., Ковилін Є.Р.
Компьютерная система автоматического анализа промышленных инструкций
28-37
.
5.
Дмитрієва І.С., Мусна Ю.М.
Дослідження існуючих підходів до вирішення задачі розпізнавання графічних образів
38-44
.
6.
Мазурок Т.Л.
Інформаційна модель інтелектуального управління системою адаптивного навчання
45-56
.
7.
Михалев А.И., Стенин А.А., Шитикова И.Г., Лемешко В.А.
Интеллектуальная мультиагентная система формирования предметно-ориентированной эволюционной модели знаний
57-63
.
8.
Омельчук А.А., Сафьяник О.О., Березкін І.С., Павлов П.М.
Математичне і програмно-апаратне забезпечення тренажерної установки з просторовими приводами руху
64-71
.
9.
Царик В.Ю., Михальов О.І.
Інформаційно-синергетичні методи в задачах Text Mining
72-80
.
10.
Гнатушенко В.В., Сизов О.С., Кавац О.О.
Дослідження використання графових моделей при відображенні даних у інформаційному просторі
81-87
.
11.
Гоман О.Г., Катан В.А., Клим В.Ю.
Моделирование ударного взаимодействия рабочих элементов гидродинамических аппаратов с жидкостью
88-95
.
12.
Фролова Л.А., Анісімова Л.Б.
Моделювання рівноваги в системі Fe2+– SO42-–H2O–OH-
96-103
.
13.
Балакин В.Ф., Перчаник В.В., Богдан Д.А., Угрюмов Ю.Д., Кадильников С.В.
Пути развития процессов горячей прокатки труб
104-109
.
14.
Недашківський Є.А., Баклан І.В.
Модель часового ряду з фрактальною структурою
110-117
.
15.
Бахрушин В.Є.
Розподіл бюджетного фінансування у вищій освіті, як проблема багатокритеріального прийняття рішень
118-124
.
16.
Жульковская И.И., Жульковский О.А.
Современные средства повышения точности результатов математического моделирования
125-130
.
17.
Журба А.О., Журба Д.І.
Фрактальна сегментація зображень для дослідження природних об’єктів та поверхонь
131-137
.
18.
Литвиненко О.І.
Когнітивно-графічний метод конструювання базисів триквадратичних серендипових скінченних елементів
138-145
.
19.
Поляков М.А., Андриас И.А.
Теоретико-множественные модели функциональных структур гибридных автоматов систем управления
146-152
.
20.
Скалозуб В.В., Жуковицкий И.В., Клименко И.В., Заец А.П.
Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений в единой автоматизированной системе управления грузовыми железнодорожными перевозками Украины
153-162
.
21.
Стовпченко І.В., Колотило М.М.
Методи Web Mining для дослідження соціальних груп
163-167
.
22.
Селівьорстова Т.В., Мирошниченко А.С.
Дослідження алгоритмів вибору сусідства для неорієнтованого гильотинного розкрою
168-172
.