Содержание
1.
Герасимов В.В., Хандецкий В.С.
Развитие спектрального метода идентификации модуляционных импульсов в дефектоскопии композитных материалов
3-11
.
2.
Горяинов А.В., Пономарев И.В.
Разработка специализированного модуля для CMS Drupal
12-16
.
3.
Ivon A.I., Istushkin V.F., Lavrov R.I.
Using of raster images for measurement of time constant  of exponential pulses
17-23
.
4.
Ivon A.I., Istushkin V.F., Lischenko A.A.
Measurement of geometric parameters of plane figures IN raster images
24-28
.
5.
Карпенко Н.В., Мартинович Л.Я., Безотосний Д.О.
Моделювання твердих розчинів заміщення-проникнення
29-35
.
6.
Литвинов А.A., Грузин Д.Л., Гуреев П.П.
Особенности автоматизации разработки функций в многоуровневых информационных системах
36-41
.
7.
Литвинов А.A., Мизюмская А.Д.
Особенности оценки оптимальности распределения ресурсов отделения хирургического профиля
42-48
.
8.
Матвеева Н.А., Герасимов В.В., Игнатьева Д.О.
Исследование технологий модульного тестирования на платформе Java
49-55
.
9.
Матвєєва Н.О., Лазоренко Ю.В.
Порівняльний аналіз алгоритмів оптимізації навчання для розв’язання задачі класифікації сигналів
56-63
.
10.
Sivtsov D.P.
The phase method for measurement of components of impedance eddy-current sensors in devices for non-destructive testing
64-70
.
11.
Спірінцев В.В., Баланенко О.Є.
Програмне забезпечення з використанням API для розширення бібліотек в системах автоматизованого проектування
71-76
.
12.
Spirintseva O.V.
Photogrammetric image holder exponent based segmentation
77-81
.
13.
Тищенко С.В.
Створення віртуального осцилографа на базі сучасного мікроконтролера
82-86
.
14.
Твердоступ Н.И.
Особенности измерения индуктивного импеданса на низких частотах
87-92
.
15.
Хандецький В.С.
Модифікація алгоритму Dual для доменів MPLS в комп’ютерних мережах
93-100
.
16.
Буланий М.Ф., Коваленко О.В., Хмеленко О.В., Плахтій Є.Г.
Пристрій для автоматичного вимірювання спектрів електронного парамагнітного резонансу
101-106
.
17.
Рибка Ю.М.
Автоматизована система розподілення навчального навантаження кафедри
107-111
.
18.
Ахметшина Л.Г., Ахметшин К.А.
Восстановление пространственных данных с использованием нечеткой кластеризации и самоорганизующейся карты Кохонена
112-118
.
19.
Бердник М.Г.
Математичне моделювання задачі теплообміну рідини на гідродинаміческі початковій ділянці
119-124
.
20.
Журба А.О., Журба Д.І.
Дослідження впливу параметрів фрактальних об’єктів на їх розмірність
125-131
.