Содержание
1.
Бабіч В.І., Діденко П.П.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЗДІБНОСТЕЙ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАННЯ
0
.
2.
Бабіч В.І., Перевертун І.М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ДЛЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ВИРОБНИЦТВ
0
.
3.
Бабичева И.Ф., Бабичев С.А., Шарко А.В.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ–АНАЛИЗА
0
.
4.
Бардачев Ю.Н., Литвиненко В.И., Дидык А.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК
0
.
5.
Барковская О.Ю., Аксак Н.Г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛ ОТТЕНКОВ БАЗОВЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ БИНАРИЗАЦИИ
0
.
6.
Гринавцев О.В., Литвиненко В.И., Фефелов А.А., Шерстюк В.Г.
МЕТОД СИНТЕЗА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ИММУННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
0
.
7.
Грицик В.В., Назаркевич М.А.
АЛГОРИТМ ТАБУЛЮВАННЯ ATEB-ФУНКЦІЙ
0
.
8.
Грицик В.В., Опотяк Ю.В., Цмоць І.Г.
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
0
.
9.
Грицик В.В. (1973 р.н.)
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ І УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ЗОБРАЖЕНЯМИ В ЗАДАНОМУ ПОЛІ УВАГИ.
0
.
10.
Дворецький М.Л.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБАМИ МОВИ TRANSACT-SQL ПРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ ДАНИХ
0
.
11.
Демченко О.М., Сирота О.П.
АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО БІЗНЕС-ПРАВИЛ ТА СИСТЕМНИХ ВИМОГ
0
.
12.
Дубовой В.М., Никитенко О.Д.
ФОРМАЛІЗАЦІЯ СИНТЕЗУ АЛГОРИТМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
0
.
13.
Казак В.М., Гальченко С.М., Завгородній С.О.
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІМОВІРНІСНИХ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ЗОВНІШНЬОГО ОБВОДУ ЛІТАКА
0
.
14.
Козуб Н.А., Хомченко А.Н., Шерстюк В.Г.
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИКУБИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
0
.
15.
Кондратенко Ю.П., Тимченко В.Л., Тимченко І.В.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ НАФТИ
0
.
16.
Коршевнюк Л.О., Бідюк П.І.
МЕТОД ДЕФАЗИФІКАЦІЙНОЇ ЗГОРТКИ ВЕКТОРНОГО КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ
0
.
17.
Костин В.О., Савво А.Ю.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАДРОВОГО АГЕНТСТВА. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ.
0
.
18.
Машков О.А., Пулеко І.В., Чумакевич В.О.
МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПСЕВДОСУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ЯК СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
0
.
19.
Переверзєв В.О., Іоргачова М.М.
ЗАСТОСУВАННЯ НЕПЕРЕРВНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЕПІЛЕПТИЧНИХ ПРОЯВІВ
0
.
20.
Різник В.В., Різник О.Я., Кісь Я.П., Парубчак В.О.
ВИКОРИСТАННЯ МОНОЛІТНИХ КОДІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
0
.
21.
Рогальский Ф.Б.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В РЕГИОНЕ
0
.
22.
Самков О.В., Казак В.М.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
0
.
23.
Смолий В.В.
МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ КРУГОВОГО ОБЗОРА
0
.
24.
Смолий В.Н.
КРИТЕРИЙ КОМПОНОВКИ БЛОКА ЭЛЕКТРОННОГО АППАРАТА
0
.
25.
Chizhenkova R.A.
MATHEMATICAL ANALYSIS OF BIBLIOMETRICAL INDICES OF INVESTIGATON OF BIOLOGICAL ACTION OF NON-IONIZED RADIATION (MEDLINE-INTERNET)
0
.
26.
Шабатура Ю.В., Штельмах І.М.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ДИНАМІКИ ХАРАКТЕРИСТИК СЕГМЕНТІВ МЕРЕЖІ INTERNET
0
.