Content
1.
Баглай А.В., Веренев В.В.
Сравнительный диагностический анализ вибропереходных процессов в смежных прокатных клетях
3-9
.
2.
Власов А.А., Зданевич С.В.
Исследование динамической системы балансирного электрододержателя дуговой сталеплавильной печи
10-18
.
3.
Капітонов О.Г.
Комп'ютерна модель масопереносу в гальванічних процессах
19-23
.
4.
Лапханов Е.О., Палій О.С.
Аналіз можливості застосування двигунної установки з постійними магнітами для космічних апаратів на навколоземній орбіті
24-35
.
5.
Узлов К.І., Дзюбіна А.В., Романова Н.С., Мовчан О.В.
Обчислення точних значень температур фазових перетворень за результатами математичної обробки в пакеті MathCad даних диференційного термічного аналізу
36-44
.
6.
Nadtochij A.A., Velikonskaya N.M.
Analysis of the equilibrium distribution of phases of the system Fe-P-C in the preparation of phosphoric ferroalloys
45-51
.
7.
Піптюк В.П., Тогобицька Д.М., Логозинський І.М., Левін Б.А., Петров О.П., Греков С.В., Снігура І.Р.
Перспективи генерації феросплавів нового покоління для легування та мікролегування сталі
52-60
.
8.
Редчиц Д.А., Белоусова Т.П., Выгоднер И.В., Ляхович Т.П., Моисеенко С.В.
Автоматизированный препроцессор для задач вычислительной аэродинамики
61-71
.
9.
Баклан І.В., Баришич Л.М., Дідик Б.О.
Побудова теплової карти переміщень інтелектуального агенту в середовищі
72-76
.
10.
Островська К.Ю., Михальов О.І., Черевко А.І.
Алгоритми нечіткої кластеризації для аналізу металографічних зображень
77-85
.
11.
Ivaschenko V.P., Shvachych G.G., Ivaschenko E.V., Busygin V.V.
Effective algorithms for solving coefficient problems of high accuracy order schemotechnical technologies for reliability of solar arrays
86-94
.
12.
A.S. Tonkoshkur, L.V. Nakashidze, S.F. Lyagushyn
SCHEMOTECHNICAL TECHNOLOGIES FOR RELIABILITY OF SOLAR ARRAYS
95-107
.
13.
Балакин В.Ф., Угрюмов Ю.Д., Богдан Ю.Д., Донской И.В., Кондратьев Ю.А., Кадильников С.В.
Развитие производства труб на ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
108-112
.
14.
Гануш В.І., Гунза А.
Безпека системи подачі дуття в конвертер
113-121
.
15.
Гречаний О.М., Васильченко Т.О., Шевченко І.А., Кобрін Ю.Г.
Встановлення закону розподілу поломок елементів прокатного стану з метою їх запобігання
122-127
.
16.
Тітов К.Ю.
Розробка семантичного фільтру на основі персональних вподобань користувача
128-138
.
17.
Федорович А.И.
Исследование потенциальных возможностей классификации энтропийных выборок случайных величин
139-144
.
18.
Іскандарова-Мала А.О.
Аналіз якості середньої освіти
145-154
.
19.
Євтушенко Г.Л., Євтушенко О.І., Кузнецов В.І.
Багатокритеріальний порівняльний аналіз інструментів для автоматизації тестування програмних засобів
155-160
.
20.
Лущенко О.О., Селівьорстова Т.В.
Інформаційна система GPS навігації для моніторингу стану сільськогосподарських агрегатів
161-165
.