Content
1.
АНТОНЕНКО С.В., БЕГАРЬ М.А., МАЩЕНКО Л.В.
Информационная технология планирования испытаний на основе сплайн-распределений
3-10
.
2.
VOLKOVSKYI O.S., KOVYLIN Y.R.
Computer system of automatic determination of the text coherence
11-17
.
3.
HNATUSHENKO V.V., SHEDLOVSKA Y.I.
Visual search algoritm for high resolution satellite imagery
18-25
.
4.
БІЛОЗЬОРОВ В.Є., БОЛІЛИЙ І.О.
Порівняння методів хвиль Еліота та рекурентного аналізу для прогнозування ціни нафти марки WTI на світових ринках
26-35
.
5.
HNATUSHENKO V.V., SIERIKOVA K.Y., SIERIKOV I.Y.
Generation of a landsat 8 mosaic for online visualization
36-40
.
6.
БАНДУРА Н.С., РИБКА Ю.М.
Дослідження швидкодії браузерів Інтернет
41-45
.
7.
СІМАНЕНКОВ А.Л.
Статистичний аналіз теплових режимів суднового двигуна внутрішнього згоряння
46-60
.
8.
ПОГОРЕЛОВ В.В.
Дослідження нейромережевих засобів розпізнавання кібератак на мережеві ресурси інформаційних систем
61-69
.
9.
ТАЧИНИНА Е.Н.
Условия оптимальности ветвящейся траектории носителя при размещении десантируемого груза в зоне чрезвычайной ситуации
70-78
.
10.
СТЕНИН А.А., ПАСЬКО В.П., ЛЕМЕШКО В.А.
Информационно-логическая модель управления процессом разработки инновационных программных продуктов
79-85
.
11.
YASEV A.G.
Estimation of conformity of model and the original
86-90
.
12.
ALEKSEYEV M., UDOVYK I., SYROTKINA O.
Space reduction method for the scada diagnostic model
91-96
.
13.
БЕЙГУЛ О.О., ЯЦУК А.Л.
Системний підхід до визначення розподілу тисків у пористому матеріалі та повітряному прошарку в матриці формувального обладнання
97-102
.
14.
KUTSOVA V.Z., STETSENKO A.P., MAZORCHUK V.F.
Phase transformations in semiconductor silicon by the influence of magnetic field
103-107
.
15.
ЄГОРОВ О.П., ЗВОРИКІН В.Б., МИХАЛЬОВ О.І., КУЗЬМЕНКО М.Ю.
Автоматичне управління режимом прокатки з натягом на основі зміни струму якоря двигунів приводу валків
108-118
.
16.
САФАРОВ О.О.
Калібрування сцен супутників Landsat-8 та Sentinel-2
119-124
.
17.
ВОЛКОВСЬКИЙ О.С., ДМИТРЕНКО А.О.
Методика розробки складних програмних систем
125-132
.
18.
ГРИГОРЕНКО В.У., МАЗУРКЕВИЧ О.І., АНТОНЕНКО С.В.
Формальна модель оцінювання рівня якості проектно-орієнтованої організаціїї
133-145
.
19.
ТЯНЬИ ЛЮ, ВЕЛИЧКО А.Г., ГРИШИН В.С., МЕЛЬНИЧУК А.В.
Моделирование процесса штамповки венца и корпуса наконечников кислородных фурм
146-152
.
20.
СКАЛОЗУБ В.В., ШИНКАРЕНКО В.И., ЦЕЙТЛІН С.Ю., ЧЕРЕДНИЧЕНКО М.С.
Моделі онтологичної підтримки автоматизованих систем керування вантажними залізничними перевезеннями в Україні
153-165
.
21.
ЗИМОГЛЯД А.Ю., ГУДА А.И., КОВТУН В.В.
Зависимость коэффициента трения металлических пленок от давления полученных термическим напылением в вакууме
166-169
.
22.
ЗОЛОТУХИН О.В., КОВАЛЕНКО Т.В.
Об одном подходе к выбору признаков для сегментации текстурных областей изображений в информационных системах аэрокосмического мониторинга
170-182
.
23.
СКАЛОЗУБ В.В., ПАНІК Л.О.
Паралельні синхронні алгоритми аналізу та планування неоднорідних потоків у транспотних мережах
183-197
.
24.
ГРИГОРЕНКО В.У., КАДИЛЬНИКОВА Т.М., ЛАЗАРЕВА Е.Д.
Методология построения систем контроля проектов и формирование диагностических признаков
198-205
.