Content
1.
Бабенко Ю.В., Ланська С.С.
Дослідження параметрів імітаційних моделей динамічних систем зі змінним за станом запізненням
3-11
.
2.
Журба А.О., Журба Д.І., Михальов О.І., Дерев’янко О.І.
Дослідження фрактальних властивостей сніжинок
12-21
.
3.
Левченко Д.А., Зимогляд А.Ю., Гуда А.Ю.
Использование датчика Холла при измерениях расстояний в манипуляционных системах
22-29
.
4.
Михалев А.И., Солдатова М.А., Стенин А.С.
Модальный синтез оптимальных законов стабилизации объектов управленияс транспортным запаздыванием
30-38
.
5.
Цвіркун Л.І., Крісанова А.В., Панферова Я.В.
Математична модель завантаження стрічкового конвеєра як об’єкта контролю
39-45
.
6.
Шумейко А.А., Смородский В.
Быстрое дискретное тригонометрическое преобразование со свободным фазовым сдвигом
46-55
.
7.
Балакін В.Ф., Соловйова І.А., Николаєнко Ю.М., Білан К.С.
Проектування комбінованих маршрутів виробництва холоднодеформованих труб
56-62
.
8.
Островська К.Ю., Островський Є.В.
Розробка модулю розширення керування макросами для Microsoft Excel засобами C#
63-70
.
9.
Гнатушенко В.В.
Дослідження споживання енергії в бездротовій сенсорній мережі залежно від тривалості робочого циклу
71-76
.
10.
Дорош Н.Л., Петречук Л.М.
Дослідження часового ряду спеціалізованої інформації
77-86
.
11.
Беспалов О.Л., Соколов К.Д., Приходько С.В., Замковой О.В., Шевченко Д.А., Мельник С.А., Новиков Н.Н., Овчарук Д.С., Солоха В.В.
Технологии производства ферроникеля из руд различных месторождений
87-97
.
12.
Дмитрієва І.С.
Геометричні параметри зубчатої передачі та профіль зуба
98-104
.
13.
Кирия Р.В.
Применение метода Понтрягина ьпри определении среднего объема груза в аккумулирующем бункере, работающем в режиме поддержания в нем объема груза в заданных пределах
105-120
.
14.
Селівьорстова Т.В.
Дослідження поведінки мультиагентної системи на основі імітаційної моделі стратегічної поведінки
121-134
.
15.
Шинковская И.Л., Заец И.П., Лазарева Е.Д.
Концептуальная модель принятия управленческих решений в стратегической деятельности организации
135-141
.
16.
Кадильникова Т.М., Сушко Л.Ф., Кулик В.А.
Контроль текущего состояния технических объектов на основе применения ситуационного анализа
142-148
.