Content
1.
Полевой О.Б., Редчиц Д.А.
Оценка аэродинамических и тепловых нагрузок на корпус капсулы Hyperloop в вакуумированном путепроводе
3-12
.
2.
Трипутень Н.М., Кузнецов В.В., Безденежных М.Е., Руденко И.В.
Исследование оптимальных по быстродействию систем автоматического управления на лабораторном стенде
13-27
.
3.
Морозенко О.П., Грибанова Н.Ю.
Інноваційні підходи підвищення якості викладання дисципліни «Комп’ютерні методи нарисної геометрії та інженерної графіки»
28-33
.
4.
Куроп’ятник О.С.
Конструктивне та об’єктно-орієнтоване моделювання текстів для виявлення запозичень
34-47
.
5.
Мазуренко В.Б.
Проблема визначення кількості рідини в рухомій ємності та можливі шляхи її вирішення
48-57
.
6.
Токарева Е.Л., Прядко Н.С., Терновая Е.В.
Алгоритм функционирования комбинированной системы управления вектором тяги ракетного двигателя
58-66
.
7.
Михалёв А.И., Стенин А.А., Дроздович И.Г., Стенин С.А.
Контроль и оценка деятельности операторов АЭС при подготовке на тренажерных комплексах
67-76
.
8.
Кондратьева И.Ю., Рудакова А.В., Поливода О.В., Сарафанникова Н.В.
Анализ акустических сигналов в приращениях для функциональной диагностики многоприводных установок
77-85
.
9.
Баклан І.В., Шулькевич Т.В.
Марковські моделі для лінгвістичних послідовностей
86-96
.
10.
Ларіонов Г.І., Ларіонов М.Г.
Про один метод наближеного відтворення функції у околі точки із області визначення у аналітичному вигляді
97-105
.
11.
Chumakov L.D.
Selection of strategy of control of good state of technical system with duplication of channels and verification of their good state on the basis of given value of efficiency
106-111
.
12.
Журба А.О.
Дослідження результатів тестування студентів на прикладі дисципліни «Теорія алгоритмів»
112-123
.
13.
Ланська С.С.
Експертна система формування інтегрованих індивідуальних навчальних планів в системі безперервної підготовки фахівців
124-130
.
14.
Сарычев А.П.
Классификация состояний динамической системы, функционирование которой описывается векторной авторегрессией
131-154
.
15.
Островська К.Ю.
Дослідження технічного індикатору MACD та програмна реалізація функції для прийняття рішень
155-168
.