Регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології» заснований в січні 1997 року, видається 6 разів на рік і є професійним виданням в галузі технічних наук (ВАК України: №1-05/4 від 26.05.2010р.), який пройшов в 2015 році перереєстрацію.

У збірнику публікуються результати досліджень в галузі технічних наук присвячені проблемам системного моделювання технологічних об'єктів, обробки інформації, оптимізації параметрів процесів управління, дослідженню та розробці нових матеріалів тощо.

Видання збірника здійснюється російською, українською та англійською мовами з обов'язковим наданням англійського повнотекстового варіанту статті (п. 2.9 Наказу МОНмолодьспорту України від 17.10.2012р., №1112).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8684 від 23.04.2004.

Префікс міжнародної регістрації періодичних видань ISSN 1562-9945.

Регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології" відображається в реферативній базі «Україніка наукова», яка має друкований аналог — реферативний журнал "Джерело".

Регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології" з 2014 року внесено до реферативної бази даних наукових публікацій Index Copernicus – ICV 2014:41.10.

Доступ до електронної копії видання надається на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/SyTe

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Величко Олександр Григорович
Член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук, ректор
(головний редактор)
Національна металургійна академія України

Гасик Михайло Іванович
академік НАН України
Національна металургійна академія України

Дейнеко Леонід Миколайович
професор, доктор технічних наук
Національна металургійна академія України

Гасик Михайло Михайлович
професор, доктор технічних наук
(Гельсінкі, Фінляндія) Університет Аалто, Фінляндія

Дронь Микола Михайлович
професор, доктор технічних наук
Дніпропетровський національний університет

Іващенко Валерій Петрович
професор, доктор технічних наук
Національна металургійна академія України

Коробочка Олександр Миколайович
(вчений секретар)
професор, доктор технічних наук
Дніпродзержинський державний технічний університет

Малайчук Валентин Павлович
професор, доктор технічних наук
Дніпропетровський національний університет

Михальов Олександр Ілліч
(заст. головного редактора)
професор, доктор технічних наук
Національна металургійна академія України

Шумейко Олександр Олександрович
професор, доктор технічних наук 
Дніпродзержинський державний технічний університет

Пройдак Юрій Сергійович
професор, доктор технічних наук
Національна металургійна академія України

Светличний Дмитро Святозарович
професор, доктор технічних наук
(Краків, Польща) Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Польща

Хричіков Валерій Євгенович
професор, доктор технічних наук
Національна металургійна академія України

Шатоха Володимир Іванович
професор, доктор технічних наук
Національна металургійна академія України